Förbannad statistik

Det här är en samling intressanta samhällsfenomen i form av statistik från bland annat Statistiska centralbyrån, OECD och Eurostat. Förhoppningsvis kan de olika diagrammen uppmärksamma siffror och samband som annars kanske är svårtillgängliga för de flesta. Skicka gärna synpunkter, kommentarer, eller förslag på nya sidor.