Andel barn i hushåll med låg inkomst

1991–2017

Barn definieras som en person mellan 0–19 år. Hushåll med låg inkomst definieras som hushåll vars disponibla inkomst per person är mindre än 60% av median­inkomsten i landet. Diagrammet visar andelen barn i hushåll med låg inkomst i Sverige över tid.

Källa: