Sysselsättnings­grad historiskt

1970–2018

Syssel­sättnings­graden definieras som antalet sysselsatta i Sverige relativt till befolkningen. Befolkningen är i detta fall summan av syssel­satta, arbets­lösa, samt de som ej ingår i arbets­kraften, enligt uppskattning i Arbets­krafts­undersökningarna (AKU). 2005 ändrades definitionen av arbets­kraften till att gälla åldern 15–74 år istället för som tidigare 16–64 år. Samtliga siffror nedan använder den “gamla” definitionen 16–64 år för att syssel­sättnings­graden ska vara jämförbar över hela tids­serien.

Efter den högsta noteringen 1990 föll syssel­sättnings­graden i Sverige kraftigt, till en ny lägstanivå 1997. Syssel­sättningen återhämtade sig därefter och har framför allt under 2010-talet kontinuerligt ökat till en nivå som kan jämföras med den i början av 1980-talet.

Befolk­ningen
16–64 år
Antal syssel­satta Syssel­sättnings­grad
19705,16 milj.3,78 milj.73,24%
19715,18 milj.3,78 milj.72,86%
19725,17 milj.3,78 milj.73,05%
19735,16 milj.3,81 milj.73,77%
19745,15 milj.3,89 milj.75,55%
19755,16 milj.4,00 milj.77,59%
19765,16 milj.4,04 milj.78,32%
19775,17 milj.4,06 milj.78,51%
19785,18 milj.4,07 milj.78,52%
19795,19 milj.4,13 milj.79,54%
19805,21 milj.4,17 milj.80,07%
19815,23 milj.4,18 milj.79,84%
19825,25 milj.4,16 milj.79,15%
19835,27 milj.4,16 milj.79,03%
19845,29 milj.4,21 milj.79,55%
19855,29 milj.4,25 milj.80,46%
19865,29 milj.4,29 milj.81,09%
19875,30 milj.4,33 milj.81,69%
19885,32 milj.4,40 milj.82,57%
19895,36 milj.4,46 milj.83,24%
19905,40 milj.4,50 milj.83,40%
19915,42 milj.4,41 milj.81,32%
19925,45 milj.4,22 milj.77,53%
19935,46 milj.3,98 milj.72,85%
19945,50 milj.3,95 milj.71,86%
19955,52 milj.4,01 milj.72,56%
19965,54 milj.3,98 milj.71,96%
19975,55 milj.3,95 milj.71,11%
19985,56 milj.4,01 milj.72,08%
19995,58 milj.4,10 milj.73,45%
20005,60 milj.4,19 milj.74,76%
20015,63 milj.4,27 milj.75,75%
20025,67 milj.4,27 milj.75,40%
20035,70 milj.4,26 milj.74,74%
20045,74 milj.4,24 milj.73,96%
20055,77 milj.4,26 milj.73,88%
20065,83 milj.4,34 milj.74,51%
20075,88 milj.4,44 milj.75,64%
20085,92 milj.4,48 milj.75,71%
20095,96 milj.4,38 milj.73,48%
20105,99 milj.4,39 milj.73,37%
20116,01 milj.4,49 milj.74,77%
20126,01 milj.4,50 milj.74,90%
20136,02 milj.4,55 milj.75,52%
20146,04 milj.4,59 milj.75,99%
20156,06 milj.4,65 milj.76,69%
20166,11 milj.4,73 milj.77,40%
20176,18 milj.4,82 milj.78,05%
20186,23 milj.4,90 milj.78,65%

Källor: