Arbetstids­förkortning,
BNP och produktivitet

1950–2017

De tre diagrammen visar antalet timmar på en arbets­vecka i Sverige över tid, och BNP per capita och produktivitet under samma tidsperiod. Alla som arbetar har blivit mer och mer produktiva för varje år trots att arbetstiden förkortats ett antal gånger. Det finns med andra ord inget som tyder på att arbetstids­förkortning påverkar landets produktion negativt.

Antal timmar på en arbetsvecka

Antalet timmar på en arbets­vecka har varit oförändrat sedan 1970.

BNP per capita

BNP per capita definieras som den totala ekonomiska aktiviteten på ett år delat med antalet invånare.

Produktivitet (produktion per arbetad timme)

Produktivitet definieras som BNP delat med det totala antalet arbetade timmar på ett år.

Källor: