Privat skuldsättnings­grad inom EU

1995–2018

Diagrammet visar den privata sektorns skuldsättnings­grad som procent av BNP. Somliga menar att en allt mer skuld­driven ekonomi var en av orsakerna till den senaste ekonomiska krisen. Länder som Cypern, Irland, Danmark, Holland och Sverige skulle i sådant fall idag ligga i riskzonen för nästa kris. Den bredare linjen visar utvecklingen i Sverige.

Källa: