Disponibel inkomst

1991–2017

Diagrammet visar inkomst­utvecklingen i Sverige över tid indelat i tio inkomst­grupper. Den första decil­gruppen (längst ner) är den med lägst inkomst och den tionde decil­gruppen (högst upp) den med högst inkomst. De gröna och gula linjerna visar den genom­snittliga inkomsten respektive median­inkomsten för samma tidsperiod.

Källa: